Europa och Ryssland borde ha fått chans till samarbete utan militär närvaro, Carl Fredrik Sandelin, hbl.fi

Som den första i presidentvalskampanjen har Nils Torvalds uttalat sig för en anslutning till Nato. Och detta utan folkomröstning. Tydligen har även han nu gripits av trenden att Ryssland är den stora busen i världspolitiken, landet som är överlag aggressivt. Enligt trenden är Natos ökade antal militära baser från Finska viken söderut längs gränserna till Ryssland helt ok. Och ok är det också att bland annat amerikanska och tyska truppförband deltar i manövrer i de baltiska länderna.

Finland har än så länge framstått som ett militärt alliansfritt land och det har varit till vår fördel. Men partnerskapet med Nato (var det ett genomtänkt beslut?) har lett till ökad medverkan i militära manövrar vars överensstämmande med alliansfrihet kan ifrågasättas. Och nyligen öppnades i Helsingfors ett hybridcentrum i vilket Nato har en viktig roll. Nato har liknande center i bland annat de baltiska länderna och med dem skall Helsingfors-centret samarbeta. Läs artikel