Sjefen for Luftforsvaret kritiserte «motstandskampen» i Forsvaret, blv.no

Sjefen for Luftforsvaret mener motstanden mot nedleggelse av militære baser er ei stor verkebyll i den daglige driften. – Det er forferdelig trist og krevende å utøve lederskap i en slik situasjon, uttalte hun på Omstillingskonferansen 2019. […]

Pensjonert flaggkommandør, Jacob Børresen, har kommentert Skinnarlands uttalelse på Facebook. Han er sterkt uenig med sjefen for Luftforsvaret.

– Det er heldigvis sjelden vi er vitne til at en av Forsvarets sjefer for åpen scene uttale seg så til de grader mot bedre vitende, i et ytterst pinlig forsøk på å forsvare Regjeringens forsvarspolitiske disposisjoner, som Sjef Luftforsvaret gjør i dette forsøket på å forsvare beslutningen om å konsentrere Luftforsvarets virksomhet i Nord-Norge til Evenes, skriver Børresen.

– Sjef Luft vet meget godt at det ikke finnes noe fullgodt forsvar mot moderne avstandsleverte presisjonsvåpen. Det betyr at det for det første er viktig å spre virksomheten på flere steder, for å komplisere fiendens planlegging. I motsetning til for Hæren og Sjøforsvaret, som kan operere i lengre tid uten tilgang til base, er Luftforsvarets flybaser en integrert og uatskillelig del av «den spisse ende». Tilgang til flere flybaser i krig er derfor en nødvendig forutsetning for et minimum av utholdenhet, skriver Børresen. Läs artikel

Läs också tidigare artikel där Børresen intervjuas och tar upp frågan om flera baser.