Sommarrepris: Børresen: – Dette er helt sentrale spørsmål, aldrimer.no

Vi återpublicerar här  en artikel för sommarläsnning (Utgivarna)

– Gjennom hele prosessen har det forundret meg at regjeringen på den ene siden snakker fortjenestefullt om hvor avhengige vi er av de allierte forsterkningene. Det er en gjenganger når regjeringen får kritikk for at Hæren er for liten, at det bevilges for lite midler til Forsvaret – da er svaret ofte at vi skal forsvare landet sammen med de allierte, poengterer Jacob Børresen.

– Avhengighetsforholdet til de allierte fremgår også av de sentrale målsettingene for Forsvaret, sier Børresen.[…]

Jacob Børresen slår fast at når store styrker skal komme til unnsetning, kreves det stor kapasitet.

– Det er viktig å huske på at i forhold til våre allierte, er Norge å anse som en øy. Vi er adskilt fra de andre NATO-landene med hav. Så alle forsterkninger må ankomme med fly eller på kjøl. Det vil fordre mye av vår infrastruktur og kapasitet til mottak. Vi må ha mottaksflyplasser som har infrastruktur og kapasitet til å ta imot fly, materiell og folk – og som har fuel til disse, sier Børresen. Läs artikel