Självständighetsdagen firades tillsammans, presidentti.fi

[…] Under veckan före självständighetsdagen träffade president Niinistö och fru Haukio via videolänk herr Yrjö Rimpinen från Kumo, som är veteran från fortsättningskriget och Lapplandskriget, och fru Aila Salo från Raumo, som var lottaflicka under vinter- och fortsättningskriget.

Vid mötet berättade herr Rimpinen att han ibland hade haft hemlängtan på fronten, men att det aldrig hade fallit honom i hågen att lämna sin plats eller sina skyldigheter. I sitt samtal med presidentparet lyfte fru Salo fram kvinnornas roll med tanke på bevarandet av självständigheten.

Före självständighetsdagen träffade president Niinistö i Presidentens slott också general Jaakko Valtanen som under de senaste åren varit den första gästen som anlänt till Rikssalen på självständighetsdagens festmottagning. Mötet inleddes med att presidenten ur sin dagbok läste ett utdrag från en tidigare självständighetsdag, där han beskrev sina känslor när generalen steg in i Rikssalen till tonerna av Jägarmarschen för att skaka hand med presidentparet: ”När jag skakar hand med honom är min hand stabil, blicken samlad, men innerst inne skälver det till.”

General Valtanen berättade för president Niinistö att han har tilltro till framtiden och den finländska ungdomen. I dagens samhälle finns det fortfarande en stark vilja att försvara det egna landet och självständigheten. Viljan beror på att en enskild medborgares ställning och rättigheter är tryggade i Finland. Generalen delade också president Niinistös tanke om att känslan av delaktighet och samhörighet är en viktig del av denna vilja. Läs pressmeddelande