Militära kartor på nätet avslöjar hemliga anläggningar, dn.se

Hundratals hemliga försvarsanläggningar röjs av Försvarsmakten genom kartor som ligger på dess hemsida.

Kartorna gör det möjligt att hitta vapenförråd och topphemliga skyddsobjekt som dolts i skogarna. Experter varnar: detta är en inkörsport för främmande makt, extremister och kriminella. […]

Med kartorna, en vanlig dator och söktjänster som Eniro och Google går det enkelt att hitta dessa skyddsobjekt. I alla Sveriges 21 län finns områden med sekretesskyddade anläggningar inritade på kartorna.

– Detta är allvarligt, säger Johan Wiktorin, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och tidigare överstelöjtnant i Försvarsmakten. […]

Wilhelm Agrell är seniorprofessor i underrättelseanalys. Han påpekar att när det gäller spioneribrott så skjuter lagstiftningen in sig på den som systematiskt samlar in information om skyddsobjekt.

– Sverige är fantastiskt och Försvarsmakten är ännu mer fantastisk. Här bjuder man på systematisk information med fina kartor över alla län. Det är en inkörsport till skyddade objekt. I stället för att leta i hela norra Skåne kan man söka i tre koncentrerade områden. Det är oerhört arbetsbesparande, konstaterar Wilhelm Agrell. Läs artikel