Sipilä: Nej till sänkta löner, svenska.yle.fi

…Riksdagsgruppens ordförande Antti Kaikkonen talade långt och länge om den ekonomiska situationen och budgetförhandlingarna…

Om någon har hoppats på besked från Centern om inställningen till ett möjligt medlemskap i militäralliansen Nato så bjöd Kaikkonen på klara riktlinjer.

Enligt Kaikkonen har Finlands utrikespolitik länge baserat sig på militär alliansfrihet.

-Centerns riksdagsgrupp anser att den här linjen – som vi gemensamt kommit överens om och som fungerar – är klok att följa också i framtiden. Läs artikel