Republikens president Sauli Niinistös tal på ambassadörsmötet 23.8.2016, presidentti.fi

…Som ni redan vet, ser jag Finlands säkerhetsställning som en helhet som stöder sig på fyra pelare. Dessa är det nationella försvaret och säkerheten, den västliga integrationen och partnerskapen, fungerande relationer med Ryssland, det internationella systemet och den övergripande säkerheten….

Förutom de yttre pelarna är vår säkerhet beroende av tillståndet av vår nationella pelare. Ett trovärdigt nationellt försvar är dess viktiga del. Vi har lärt oss att tro att ett trovärdigt försvar är en tröskel och en spärr mot inkräktare. Lika viktigt är att vårt försvar lockar också starkt till partnerskap vid en allvarlig kris.

Säkerheten kan dock inte byggas enbart på vapen. Även Finlands sociala sammanhållning och medborgarnas säkerhet i vardagen är viktiga byggstenar i den nationella pelaren. Vår pelare har en solid grund. I en internationell jämförelse är Finland ett exceptionellt tryggt, lugnt och utvecklat land. Flera internationella rankinglistor visar att Finland är ett av världens stabilaste och mest utvecklade samhällen. Till exempel Fund for Peace-indexet visar återigen att Finland är en mycket hållbart stabil stat, den enda i sitt slag. Finland ligger också i topp när det gäller mänsklig utveckling, låg korruption och mediefrihet… Läs talet