Sikrer Nato freden? varden.no

Oberstløytnant Tormod Heier holdt et foredrag på Sitt Ned i Skien nylig i regi av Nei til atomvåpen i Grenland. Heier holdt et tydelig og interessant foredrag med forståelig språk, innlevelse og kunnskap om historien. Hans bidrag til et folkelig forsvar av Norge som alternativ til fortsatt opprustning og medlemskap i Nato hadde han av forståelige grunner ikke.[…]

På spørsmål om hvordan Norge skal unngå å bli trukket enda mer med i Natoledede krigshandlinger for å følge de forpliktelser som Nato-medlemsskapet innebærer, var svaret at Norge sjøl må ruste opp og bygge opp sitt eget forsvar i betydelig grad for å gjøre seg mer uavhengige av militær bistand fra USA i forhold til Russland. I dag ville et angrep fra Russland være over i løpet av et par timer om vi ikke hadde hatt USA i ryggen. Til tross for dette er Russlands BNP på størrelse med Spanias. Russlands totale militærutgifter tilsvarer det USA bruker på å øke sitt militærbudsjett årlig.

Dilemmaet til Norge er følgende: Russland er i dag en betydelig atomvåpenmakt med isfrie havner i Nord og tilgang til det nordlige Atlanterhavet og dermed utgjør de en reell trussel mot USA. Det er denne maktbalansen som har holdt oss på pinebenken i 75 år, og som så langt har skapt fred i Norge. Vel og bra. Dagens hysteriske opprustning med et stadig mer aggressivt USA som med sine enorme militære slagkraft og som styres av en uberegnelig og egenrådig president, gjør at vi må tenke annerledes. Läs artikel

Se även Mats Björkenfeldts presentation av Heiers bok.