Seminarium: Kärnvapenförbudet – hur avancerar processen? palmecenter.se

Sverige deltog i förhandlingarna och röstade ja till avtalstexten, men har ännu inte signerat avtalet. UD har tillsatt en utredning som ska studera avtalstexten noga och bedöma vilka konsekvenser i olika avseenden som en svensk signering skulle få. Utredningen ska redovisas senast 31 oktober 2018. Seminariet ordnas för att belysa och diskutera utvecklingen av förbudsprocessen.

Medverkande:
Hans Blix, tidigare utrikesminister och tidigare generaldirektör för IAEA
Josefin Lind, generalsekreterare i Svenska Läkare mot kärnvapen och svensk representant i ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons som 2017 tilldelades Nobels fredspris
Maj Britt Theorin, nedrustningsambassadör och chef för svenska nedrustningsdelegationen 1982-1991
Eva Walder, Sveriges nedrustningsambassadör
Gabrielle Irsten, politiskt programansvarig, IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Datum och tid: 30 januari 2018, klockan 18:00, Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning (där Palmecentret är medlem) och ABF Stockholm

Kostnad: Fri entré.   Läs annonsen om seminariet