Islandsk omdreining gir økt press på Norge, aldrimer.no

USAs viktigste brohode for militære, maritime overvåkingsflyvninger i nordområdene, Keflavik-basen på Island, er under press fra en ny og dels NATO-fiendtlig islandsk regjering. Det gjør at det amerikanske og allierte presset mot Norge øker. 

Amerikanske maritime P-8 Poseidon overvåkingsfly landet fram til november usedvanlig hyppig på Andøya. Enkelte dager var det tre-fire take offs og landinger. På Andøya fikk flyene fra US Navy både drivstoff og ble i tillegg etterforsynt med sonarbøyer. Det siste tyder på at flyene fortsatte sine operative tokt i nord etter mellomlanding på norsk jord, som igjen betyr at de amerikanske flyene har operert lenger i nordområdeneogmed større rekkevidde enn før…

Hovedbasen for de amerikanske P-8-flyenes operasjoner i Nord-Atlanteren er Keflavik Air Base på Island. På Island møter amerikanske myndigheter stadig større utfordringer. Budsjettmessig og fagmilitært er det lagt opp til å utvide kapasitet og drift ved basen framover, for å kunne møte den kraftige aktivitetsøkningen fra russisk side. Men den islandske regjeringen, og i særdeleshet statsminister Katrín Jakobsdóttir vil det muligens annerledes. Jakobsdóttir representerer det venstreradikale miljøpartiet «Vinstri hreyfingin – grænt framboð» på Island, som i prinsippet er mot alt militær nærvær på Island og er kritisk til NATO og EU. Hun dannet ny regjering på Island i slutten av november i år. Läs artikel