SD: Sverige blir bonde på USA:s schackbräde, svd.se

I dag går en knivskarp linje i svensk försvars- och säkerhetspolitik. Borgarna och de rödgröna bygger en svag svensk försvarsförmåga och hoppas att någon annan ska försvara oss, skriver sverigedemokraterna Mikael Jansson, Björn Söder, Roger Richtoff, Jeff Ahl och Robert Stenkvist…

Sverige kan och ska kunna försvara sig själv mot såväl inre som yttre hot. FOI har i en djupgående rapport analyserat hur stor offensiv kapacitet Ryssland har. Den samlade ryska försvarsförmågan är inte densamma som deras offensiva kapacitet, den ryska offensiva förmågan är inte i närheten av Sovjetunionens. Sverige kan därför om vi genomför ett ambitiöst upprustningsprogram bygga en egen försvarsförmåga som kan vinna ett försvarskrig. Då krävs att vi köper in vapensystem som är kostnadseffektiva, som har god verkanseffekt och som helst kan utvecklas med svensk försvarsindustri…

Nato kanske inte överlever som organisation och för USA är vi andra bara bönder på deras schackbräde. En dag kan Europa stå utan några garantier från USA. Sverigedemokraterna vill i stället bygga en egen stark försvarsförmåga och vill införskaffa vapensystem som ska göra en rysk aggression mot oss till en kostsam historia. Sverige ska bibehålla goda relationer med USA, men att göra oss till bonde på deras stormaktsschackbräde är vare sig ansvarsfullt eller genomtänkt. Sverige kan och vi måste rusta upp vår försvarsmakt till en nivå att vi kan försvara oss själva eller i försvarsförbund med Finland.

Minns fältmarskalk Ehrensvärds eftermäle som inristats på Sveaborg: ”Eftervärd, stå här på egen botn, och lita icke på främmande hielp.” Läs artikel