Saml: Natomedlemskap under de närmaste åren, svenska.yle.fi

Samlingspartiets partistyrelse anser att Finland borde ansöka om medlemskap i Nato under de närmaste åren. Försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva, som ligger bakom formuleringen, betonar att ställningstagandet inte innehåller någon mer exakt tidsangivelse.

– Jag ser inget nytt idet här. Här sägs inte att det ska göras här och nu, säger Kanerva…

– Samlingspartiet håller på att lösgöra sig från den kontinuerliga linjen i utrikespolitiken, säger ordföranden för SDP:s riksdagsgrupp, Antti Lindtman.

– Finlands utrikespolitik har baserats på att Finland och Sverige hålls utanför militärallianserna. Den linjen ökar stabiliteten inom området, säger Lindtman.

Han undrar varför inte Samlingspartiet stöder en president som kommer från de egna leden. Lindtman anser att det är märkligt att det under osäkra tider kommer motstridiga budskap från Finland. Läs artikel