Samförståndsavtal om värdlandsstöd, proposition 2015/16:152

Regeringen Reinfeldt undertecknade den 4 september 2014 ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Regeringen Löfven fullföljer nu detta av många ifrågasatta projekt. Samförståndsavtalet om värdlandsstöd förutsätter enligt regeringen vissa författningsändringar och kräver därför riksdagens godkännande innan de kan tillträdas. I propositionen föreslår regeringen Löfven dels att avtalen godkänns, dels att det görs ändringar i ett par lagar. De föreslagna lagändringarna är enligt regeringen nödvändiga för att Sverige ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt avtalen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Vi har utförligt på alliansfriheten.se i flera inlägg utvecklat varför det vore skadligt för Sveriges säkerhet att godkänna samförståndsavtalet och vi har också länkat till en rad av kommentarer i pressen som belyser saken och frågeställningarna. Vi återkommer till regeringens idag framlagda proposition.

Läs mer: http://data.riksdagen.se/fil/F306331E-B7D6-472E-8849-24DE727990CC