”Säkerhetsrådsplatsen svider i oppositionens ögon”, Margot Wallström (S) och Peter Hultqvist (S), DN Debatt

SLUTREPLIK DN Debatt 20/6. I en substanslös replik framför den borgerliga oppositionen kritik mot regeringen på ett ytterst rutinmässigt sätt. För att ha politisk trovärdighet krävs mer från oppositionen än att bara i allmänna ordalag upprepa ståndpunkten att regeringen inte gör tillräckligt. I verkligheten har regeringen, med hänsyn till det förändrade säkerhetsläget, tydligt flyttat fram positionerna jämfört med under den förra regeringens åtta år vid makten, skriver Margot Wallström (S) och Peter Hultqvist (S).

Att Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd svider i oppositionens ögon är begripligt, men att ta det som intäkt för låga ambitioner i det europeiska samarbetet är direkt falskt, vilket gång på gång har bevisats…

Oppositionens kritik handlar som alltid om att den här regeringen inte vill söka medlemskap i Nato. På den här punkten är vi mycket tydliga: Sverige ska förbli militärt alliansfritt. Att oppositionen med sådan kraft driver frågan om Natomedlemskap ter sig som märkligt när man betänker att de under åtta långa regeringsår aldrig ansökte om Natomedlemskap. Regeringens linje med en stärk transatlantisk länk och ett aktivt partnerskap med Nato är en betydligt mer framgångsrik väg att hantera de säkerhetspolitiska balanserna. Läs artikel