Peter Hultqvist: ”Rysslandsamarbete finns inte på kartan”, Aktuellt i politiken

Det är tidig morgon och försvarsminister Peter Hultqvist är på väg i luften till en stor nordisk flygövning, ACE 17. För AiP berättar han om varför det svensk-finska samarbetet är viktigt, hur hans besök i Washington gick och varför ett militärt samarbete med Ryssland ”inte finns på kartan”…

Den här dagen är han på väg till den internationella flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017, förkortat ACE 17. Den genomförs vartannat år av Sverige, Finland och Norge tillsammans och årets övning är den tredje i ordningen. Finland är övningsledare och ansvarig. Nästa gång, 2019, sitter Sverige vid styrspakarna…

Skulle Sverige gå med i Nato skulle det påverka spänningsläget i vår del av Europa och det skulle också sätta stark press på Finland, menar han.

– Det är det bästa för Sverige att arbeta utifrån en militärt alliansfri position tillsammans med andra på bilateral nivå för att skapa säkerhet, men också för att gradera upp vår militära förmåga. Jag har förklarat den svenska ståndpunkten i internationella sammanhang och för våra samarbetspartners och möter full respekt för den, konstaterar försvarsministern innan det är dags för Saab 340 att smyga ner på landningsbanan…

…mötet med James Mattis, amerikanska försvarsministern:

– Vi skrev ett avtal i fem punkter med den förra administrationen och signalerna från dem nu har varit väldigt tydliga om att vi jobbar vidare som tidigare planerat. Det blir inga förändringar i och med den nya administrationen. Den försvarspolitiska relationen till USA är stabil.

…Ryssland:

– Vi har inga militära relationer med Ryssland, det är helt uteslutet. Det bygger på att de har annekterat Krim och på den press de baltiska staterna upplever från rysk sida. Vi har försvarsattachéer i Ryssland och de har i Sverige, men ett militärt samarbete finns inte på kartan. Läs artikel