”Säkerhetspolitiken ligger fast – vi lämnar inte alliansfriheten”, dn.se

Ann Linde (S) och Peter Hultqvist (S)

Regeringens säkerhets- och försvarspolitik syftar till att skapa trygghet i Sverige och stabilitet och långsiktig fred i Europa och i vår omvärld. Vår politik ska vara tydlig och förutsägbar, värna den svenska suveräniteten och integriteten, hävda folkrätten, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter, stå upp för de demokratiska värdena och motverka auktoritära synsätt. Vi ska slå vakt om den europeiska säkerhetsordningen. […]

Vår uppfattning är att detta från borgerligt håll inte egentligen handlar om en ”Natooption”, utan att dagens debatt bara utgör ett steg mot ett Nato-medlemskap. Politiska äventyrligheter är inte ett bra sätt att hantera svåra och komplexa säkerhetspolitiska avgöranden.

Vi vill också peka på orimligheten i argumentet om att Sverige bör gå med i Nato tillsammans med Finland. För det första är det inte upp till Sverige att tala om för Finland vad de ska göra. För det andra är det viktiga att i den svensk-finska relationen koncentrera sig på hur det konkreta innehållet i vårt samarbete ska fördjupas. Sådant arbete är både tröskelhöjande och förtroende­skapande. Den linje som vi nu arbetar med i förhållande till Finland bör ligga fast.

I den tid av osäkerheter vi lever i krävs det stabilitet, långsiktighet och förutsägbarhet i säkerhetspolitiken. Den militära alliansfriheten ger Sverige handlingsfrihet att i varje given situation agera på det sätt som bäst gagnar avspänning och en fredlig utveckling samt säkrar Sveriges självständighet i utrikespolitiken.

Därför ligger regeringens säkerhetspolitiska doktrin fast. Vi lämnar inte den militära alliansfriheten. Läs artikel