“Så ska ryssen stoppas” – Aftonbladet som militarismens och NATO:s megafon, efolket.eu

Rolf Waltersson

[…] Senaste bidraget i denna krigspropaganda kommer från den “oberoende socialdemokratiska” tidningen Aftonbladet. Söndag 4 april har Aftonbladet en stor artikel på två helsidor med rubriken Så ska ryssen stoppas.

I AB-artikeln kan vi, blanda annat, läsa att de närmaste två till tre åren är “kritiska”. Trots att den statistik som AB redovisar visar att NATO militärt med råge övertrumfar Ryssland på alla områden får man ändå till det att Ryssland på något sätt här i Nordens och Baltikums närområde har ett övertag. Men det kommer de inte att ha om tre år tröstar oss AB  med. Därför att NATO, som redan är militärt generellt överlägset, rustar mycket snabbare än Ryssland. Så om tre år är det lugnt. Men fram till dess är det alltså “ett kritiskt läge”.

Aftonbladets alarmistiska budskap går alltså ut på att vi under de närmaste åren har anledning att frukta ett ryskt angrepp i norra Europa.

Varför ryssarna skulle angripa och invadera Baltikum och länder i Norden framgår inte av Aftonbladets artikel. Förmodligen bara för att de är onda. Onda av naturen. […]

För arbetarrörelsen borde det inte handla om att falla i armarna på det ena eller andra stormaktsblocket. Det borde istället handla om en antimilitaristiskt mobilisering och skapandet av en mäktig internationell fredsrörelse.  Olof Palme skulle nog ha hållit med mig. Läs artikel