Säkerhetspolitik i regeringsförklaringen

Per Blomquist

Redaktör Jonas Gummesson är starkt kritisk (SvD 12/9) till statsministerns regeringsförklaring om Sveriges säkerhetspolitik.

Kritiken visar redaktörens stora okunnighet! Tyvärr delas den av många. Statsministern framförde: ”Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast.”­

Skälet är att man inte ser den stora militärstrategiska betydelse som svenskt markterritorium har för alla Sveriges kringliggande parter främst för USA och Ryssland. Varken USA eller Ryssland kan godta att den andre får tillgång till del eller hela vårt markterritorium i händelse av krig eller krigsrisk. Pröva och se

Ja, ”militär alliansfrihet” är exakt vad stor del av svenska folket vill ha – självständighet, oberoende och försvar för fred, frihet och säkerhet. Vad vill Gummesson? Krig?

Gummesson kritiserar uppfattningen ”stabiliteten och säkerheten i norra Europa gynnas av vår militära alliansfrihet”. Men så är det. Alliansfriheten stärker Ryssland säkerhet! Förutsatt att alliansfriheten är stabil. Stabilitet i Norden gillar ju Gummesson.

Putin och hans marskalkar vill att Sverige ska vara militärt stabilt och ”militärt alliansfrihet”. Det ger dem ett gott skydd! Men tyvärr: den stabiliteten finns inte!

Krig i norra Europa står emellan USA och Ryssland, ytterst om deras kapacitet för möjlig terrorinsats med eller utan kärnvapen – över Atlanten och Ryssland. Mellanliggande områdena kan av parterna användas defensivt. Det sparar dyrbar operativ kraft i det vidsträckta operationsområdet. Men området kan också användas offensivt. ­

USA har med Hultqvist förhandlat sig till anfallskraft på svenskt territorium mot Ryssland. Det gör Sverige till ett självklart slagfält i ett tänkt krig. Fel, Hultqvist!

Gummesson liksom många andra har fångats av Carl Bildts felaktiga linje som enligt Dagens Nyheters chefredaktör har blivit Hultqvists doktrin. Fel varför?

Därför att Ryssland endast har ett starkt skäl att anfalla Sverige. Nämligen att hindra USA/Nato från att få tillgång till delar av eller hela vårt svenska markterritorium som skyddar och försvarar Rysslands väsentliga försvarsobjekt.

Huvudantagonisterna USA och Ryssland rustar och hotar varandra och världen med krig. Vem, var, när, hur detta ”osannolika krig” bryter ut är omöjligt att förutsäga. Sverige har att förhålla sig till ett givet militärstrategiskt läge. I detta läge kan Sverige verka påtagligt för fred mot krig. Om detta ska vara möjligt, måste militära faktorer tas på allvar i försvarsfrågan. Krig kan utbryta med mycket kort varsel.

Försvarsfrågan är för komplicerad för partipolitik. Vi har en skuld i Sverige som inte tagit den frågan på allvar. Vi avsätter mer pengar och teknik, riktade mot Ryssland.

Läs Rolf Anderssons lärda inlägg om småstatens möjlighet till krigsavhållande defensivt försvar på sajten alliansfriheten.se! Det kan ge en nyttig injektion till ett kostnadseffektivt försvar med allmän värnplikt och en fostran för samhällelig gemenskap.

Hultqvist spelar med, och Wallström orkade inte!

 

Anmärkning. – Författaren är överste 1 gr. och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.