Säkerhet, framkomlighet och förtänksamhet, forsvarsmakten.se

I mars genomförs arméövningen Northern wind i östra Norrbotten. Totalt deltar närmare 10 000 soldater och officerare i övningen. Av dessa kommer cirka 7 000 från våra prioriterade samarbetsnationer Finland, Norge, USA och Storbritannien. En viktig del i förberedelserna är rekognosering av övningsområdet.
– Den gångna veckan har svenska och utländska representanter för förbanden deltagit i en omfattande säkerhetsrekognosering, berättar överstelöjtnant Johan Skiöld från Markstridsskolan, planeringsansvarig för Northern wind. […]

Eftersom en stor del av deltagarna utgörs av personal från andra nationer övas även förmågan att ge och ta emot stöd från utländska förband, det så kallade värdlandsstödet. Det finsk-svenska samarbetet är en viktig del då den svenska brigaden förstärks med en finsk bataljonsstridsgrupp.
– Den här övningen är en riktigt stor utmaning för alla deltagare. Finland bidrar med en hel bataljonsstridsgrupp, cirka 1500 deltagare, och de visar en mycket professionell inställning till det finsk-svenska samarbetet. Sedan har vi ju Norge som kommer med hela Brigad nord, över 4500 deltagare. Det blir en gigantisk logistisk operation att flytta en hel brigad med alla fordon och all personal på tåg, med buss och med flyg till övningsområdet. Bara det tar nästan två veckor och då har huvuddelen av övningen inte ens börjat. Det ger lite perspektiv till hur stor den här övningen faktiskt är, avslutar Johan Skiöld. Läs pressmeddelande