Ny upplaga av Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige, fhs.se

2019 års upplaga av rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i SverigePDF är publicerad. Fokus i år ligger på beskrivningarna av hotbilden, gråzonsproblematik och informationspåverkan. Även kapitlen som tar upp det historiska och nutida totalförsvaret är uppdaterade.

Försvarshögskolan har sedan 2007 gett ut rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Från och med 2018 ansvarar Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet för att göra en årlig uppdatering.

Rapporten används som kurslitteratur på Försvarshögskolans statsvetenskapliga kurser och undervisningsmaterial i uppdragsutbildningar. Den fungerar även som grundbok för handläggare och tjänstemän som arbetar i totalförsvars- och krisberedskapssystemet. Läs pressmeddelande