Sådan vil regeringen styrke Forsvaret: Flere værnepligtige og professionelle soldater, nyheder.tv2.dk

…Samtidig foreslår regeringen – på NATOs opfordring – at danne en ny brigade bestående af cirka 4000 professionelle soldater. En brigade, der skal kunne rykke ud – eksempelvis til Baltikum, hvis Ruslands præsident Putins ageren gør det nødvendigt. Der skal ansættes 500-700 mand flere end i dag for at kunne oprette brigaden.

Regeringen lægger desuden, ifølge TV 2s oplysninger, op til at øge antallet af værnepligtige. Sidste år var 4176 værnepligtige – og det tal skal fremover øges med 500 personer. De nye værnepligtige skal kun rekrutteres blandt frivillige. Værnepligten vil fortsat være af en varighed på fire måneder – men de værnepligtige skal også fremover være en del af Forsvarets reserve i en årrække efter endt værnepligt. Läs artikel