En sikkerhetspolitisk kursendring, nordnorskdebatt.no

En amerikansk base i Troms er et brudd med den basepolitikken Norge har ført helt siden vår inntreden i NATO i 1949.

I over ett år har det foregått undersøkelser, sonderinger og samtaler mellom norske og amerikanske forsvarsrepresentanter. Temaet har vært en amerikansk base på Setermoen i Troms. Senest torsdag 28. september ble den øverste lederen for US Marine Corps, general Robert Neller, fløyet rundt for å se på de norske forsvarsinstallasjonene, forlegningene og skytefeltene i Mauken og Setermoen. Han skal, etter det Nordlys kjenner til, ha tilbrakt dagen sammen med generalinspektøren i Hæren og flere toppoffiserer fra Luftforsvaret…

Hovedårsaken til at disse planene er politisk dynamitt, er åpenbar. Det er et brudd med den basepolitikken Norge har ført helt siden vår inntreden i NATO i 1949, en linje som også lå fast gjennom hele den kalde krigen. Denne politikken ble utformet av datidens Gerhardsen-regjering og innebar at Norge ikke skulle «tiltre noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep». Denne erklæringen var i hele perioden på over 40 år det aller viktigste elementet i norsk sikkerhetspolitikk for å berolige Sovjetunionen. Läs artikel