Så stort er tidenes største forsvarsbudsjett, dn.no

USA bruker rundt ti ganger så mye på forsvar som Russland, og drøyt tre ganger så mye som Kina.

President Donald Trump har undertegnet historiens største forsvarsbudsjett, som er på hele 5.574 milliarder kroner. Budsjettet er økt med 15,5 prosent fra i fjor. Pentagon får nesten 750 milliarder mer å rutte med i år enn i fjor, og neste år får forsvarsminister Jim Mattis ytterligere 130 milliarder kroner til disposisjon. USA bruker dermed rundt ti ganger så mye på forsvaret som Russland og drøyt tre ganger så mye som Kina, viser tall fra det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI og den britiske tankesmia IISS.

Pentagon hevder at økningen er helt påkrevd for å kunne opprettholde USAs forsvarsevne og mulighet til å gjennomføre militære operasjoner i utlandet […]

Mattis har blant annet vist til den fastlåste konflikten i Afghanistan, der USA etter 17 års militært nærvær aldri har vært i nærheten av å nedkjempe Taliban, ei heller å gjøre afghanske sikkerhetsstyrker i stand til å gjøre det. Nord-Korea og Iran blir også trukket fram, selv om behovet for mer penger ikke blir koblet direkte opp mot noen enkelt fiende eller trussel. Bare en gang tidligere har det amerikanske forsvarsbudsjettet vokst mer fra ett år til et annet, og det var i 2002 da økningen var på hele 26,6 prosent. Dette var imidlertid året etter at USA intervenerte i Afghanistan og året før invasjonen av Irak.

Budsjettet som til slutt ble vedtatt i Kongressen, der republikanerne har flertall i begge kamre, var langt høyere enn det Trump hadde foreslått. Trump foreslo opprinnelig å bruke 4.800 milliarder kroner på forsvaret, samt å øremerke ytterligere 518 milliarder kroner til pågående militære operasjoner i Afghanistan og andre land. Kongressen vedtok på sin side å gi Pentagon et budsjett på 5.008 milliarder kroner, samt 565 milliarder kroner til pågående utenlandsoperasjoner. Dette ga Trump fredag sin tilslutning til […]

En del av budsjettøkningen vil gå til Trumps nye atomvåpenstrategi, som innebærer satsing på en ny generasjon såkalte taktiske atomvåpen. Dette er atomvåpen som har en forholdsvis beskjeden sprengkraft, sammenlignet med de langt kraftigere strategiske atomvåpnene. Läs artikel