Det hundraåriga fältartilleriet stöder nu och i framtiden, maavoimat.fi

Det självständiga Finlands artilleri tog sina första steg tillsammans med Artilleriskolan. Den 7.2.1918 anses vara dagen då både artilleriet och Artilleriskolan grundades.

Den här dagen utfärdade Högkvarteret en uppmaning till studenter och personer med teknisk utbildning att anmäla sig till artilleriet. Överbefälhavare Mannerheim godkände överstelöjtnant Vilho Nenonens förslag om att från och med det datumet grunda Artilleriskolan i Jakobstad. Till grund för Finlands artilleri låg då två pjäser vid batteriet som grundades i samband med erövringen av Uleåborg. Mycket har hänt längs vägen som leder från de dagarna till det artilleri vi har idag.

Artilleriets huvuduppgift är att stöda arméns operativa trupper i strid och att orsaka förluster för fienden. För att stöda artilleriet i denna uppgift har vi kontinuerligt och konsekvent utvecklat artilleriet som helhet. Inom utvecklingsarbetet har vi beaktat alla delområden och i synnerhet det faktum att vår fältarmé består av värnpliktiga. Idag är Finlands fältartilleri ett mångsidigt och modernt vapenslag som erbjuder våra värnpliktiga såväl intressanta och krävande uppgifter som oförglömliga upplevelser […]

Också i fråga om eldgivningskontroll satsar vi på finländskt kunnande. Våra eldgivningskontrollsystem är avancerade och möjliggör ytterst mångsidig eldanvändning. Med våra existerande system är det till och med möjligt att en eldenhets olika vapen samtidigt utför olika elduppgifter mot olika områden. Det här å sin sida möjliggör snabb eldanvändning över ett stort område. Med den ammunition som vår finländska partner levererar uppnår vi ett skjutavstånd på upp till 40 kilometer. Till vårt förfogande har vi ett brett urval av ammunition som även omfattar pansarvärnsammunition. Läs artikel