Så kan försvaret se ut om Sverige går med i Nato, svd.se

– För Sveriges del, om vi går med i Nato, handlar det om att vi har ett särskilt ansvar för Östersjön skulle jag tro, sa Magdalena Andersson (S).

I samband med årets förstamajfirande pekade statsministern ut vad Sveriges roll i Nato skulle kunna bli rent militärstrategiskt, om vi går med. Andersson sa att det är naturligt att man inom alliansen får ett större ansvar för den region man befinner sig i. […]

En som funderat på det är Jacob Westberg, docent och universitetslektor vid Försvarshögskolan. Han säger att själva grunden i den förändring som kan komma behöver ske i svenskarnas medvetanden.

– Allt sedan Napoleonkrigen, när vi drog oss tillbaka in i unionen med Norge, har vi skapat säkerhet genom att försöka hålla oss utanför konflikter. Vi har planerat säkerhet utifrån ett nationellt perspektiv. Det behöver nu vidgas. […]

– Vi kan titta på vad våra nordiska grannar Danmark och Norge gör. Då ser vi att de inte bara deltar i luftövervakning över de baltiska staterna, utan de är också med och roterar trupp där. De förväntningarna på ett svenskt bidrag till de andra ländernas säkerhet i närområdet, tror jag skulle följa med ett Nato-medlemskap, säger Jacob Westberg. Läs artikel