Dagsvers: Världens affärer

Ungern och Polen skulle få böta.

De trampade på vår konstitution!

Men nu är de båda så snälla och söta,

och då får man inte ta ton

 

mot deras missbruk av rättsstatens grunder –

hur det nu än förhöll sig med det.

Det skulle ha blitt en historisk blunder

mot pustans och innanhavets passion

att dväljas i sin atlantiskhet.

 

Vi skulle ha ställt oss vid sidan av färden.

Vi skulle ha krympt oss och sålt vår själ.

Ty när det gäller så upphöjda värden,

finns det varken monark eller träl.

Då finns varken ädla och stolta principer

eller helt vanlig vardagsmoral.

Vad angår oss numera Polens affärer?

Vi önskar att stormakten städse ingriper

med samtliga villiga dignitärer.

Vi önskar oss numera krig och kabal.

Och Polen som hade Pilsudski och Ungern sin amiral …

 

 

Zweiter Leutnant