Säg nej till Nato – svenska soldater kan skickas till Estland,

Lars Fränne

Statsminister Magdalena Andersson (S) presenterade en stor nyhet i sitt förstamajtal då hon berättade att Sverige inom Nato kan få ett speciellt ansvar för Östersjöregionen. Det låter vackert, men innebörden är också att svenska soldater kan skickas till Baltikum för strid.

Tidigare har risken för att svenska soldater skulle skickas till Turkiet varit ett hot i debatten men ändå varit lite långsökt. Men om Estland behöver skydd mot rysk aggression ligger det nära till hands att svenska soldater skickas dit – vi ligger närmast och kan inte säga nej i en sådan situation. […]

Läs gärna före detta biträdande chefen för Sveriges Nato-delegation, Ulla Gudmundssons klargörande inlägg i Svenska Dagbladet, där hon skriver att sammanhållningen är självklar inom försvarsalliansen. Vid ett kritiskt läge kommer Sverige inte få något undantag från skyldigheten att hjälpa andra Nato-länder. Däremot kan Sverige förväntas få samma undantag för kärnvapen på svensk mark som Norge och Danmark har.

Men detta gäller i ”fredstid”. Oklart var gränsen för fredstid går i dessa tider då cybertattacker och liknande likställs med angreppshandlingar. Läs artikel