Så här har Estland direkt militär nytta av ett finskt Natomedlemskap, svenska.yle.fi

Om Finland blir medlem i Nato ökar det genast Estlands säkerhet i luften och till sjöss. Det säger de två mest inflytelserika militära experterna i Estland till Svenska Yle.

– Om Finland blir medlem i Nato har det en enorm betydelse för Estland. Då kan vi upprätthålla en direkt och kort sjöförbindelse också under krigstid.

Det säger Leo Kunnas, överstelöjtnant i den estniska reserven och parlamentariker för det högerpopulistiska partiet Ekre.

– Ännu större betydelse skulle det ha för luftrummet och luftförsvaret. Då kan det finska flygvapnet genast ge stöd åt Estland från finsk mark. […]

Stödet för att Finland blir medlem i Nato är väldigt stort bland den estniskspråkiga majoriteten. Den åsikten dominerar helt den offentliga debatten. Anledningen är främst att det är lättare att försvara Estland från Finland än från ett nuvarande Natoland.

Om det är bra för Finlands eget försvar diskuteras inte i estniska medier.

Både Herem och Kunnas konstaterar ändå att Finlands försvar är starkt redan idag. Estland har helt enkelt mindre att ge Finland än att få av Finland. […]

nget av de tre baltiska länderna har ett eget flygvapen. I stället bevakas baltiskt luftrum av andra Natoländer enligt ett roterande system. Herem erkänner utan omsvep att Estland inte har mycket att erbjuda Finland.

– Vi kan bara erbjuda en nödvändig lägesbild över vårt luftrum.

Herem utgår ifrån att Finland som Natomedlem skulle göra en betydande satsning på flygvapnet.

– Det är starkt idag och när ni får era F35-stridsflygplan blir det utan tvekan också mycket bra. Läs artikel