Finland och Sverige har blivit hett stoff i de amerikanska medierna, hbl.fi

[…] Inom den internationella politiken betraktas nordborna som seriösa, ärliga, samarbetsvilliga, realistiska och förnuftiga. Det är ingen hemlighet. Vad man tycker om ett finskt eller svenskt Natomedlemskap har man däremot varit betydligt mer fåordig om. Mest beror det på att man önskat hålla sig utanför den offentliga debatten. […]

För det mesta är tongångarna positiva.

Ledarredaktionen på Washington Post gick på torsdagen starkt ut med en rubrik som förkunnade att Finlands och Sveriges plats är i Nato.

Ett finskt och svenskt medlemskap är någonting som USA och resten av militäralliansen borde välkomna, skriver tidningen som också noterar det redan existerande nära samarbetet med Nato och de betydande diplomatiska, ekonomiska och militära resurser som bägge länder besitter och som skulle gagna Nato. […]

Men alla är inte beredda att omedelbart rulla ut den röda mattan för de nordiska nykomlingarna. Det ryska kärnvapenskramlet och det faktum att ett finskt medlemskap skulle innebära en ny, nästan 1 300 kilometer lång gemensam gräns mellan Nato och Ryssland, oroar somliga proffstyckare.

– Det finns en reell risk att Nato skulle behöva försvara Finland och Sverige mot en rysk attack. Om de inte litar tillräckligt på sina egna arméer, så blir alliansen sårbar precis när risken för en konflikt med Ryssland ökar.

Så skriverChristopher S. Chivvis, säkerhetspolitisk expert på den kända tankesmedjan Carnegie Endowment for International Peace.

På den mindre kända tankesmedjan Defense Priorities uttrycker sigBen Friedman ännu skarpare när han säger att Finland inte har någon automatisk rätt till medlemskap och att USA fortfarande ska välja själv vem man vill försvara.

Men de här rösterna verkar vara undantag som kontras bland annat av Ivo Daalder, USA:s före detta Nato-ambassadör, som påpekar att Finland har en mycket kapabel militär som kan hjälpa Nato att trygga Baltikums säkerhet. Läs artikel