Ryssland kan stoppa svenskt Syrien-förslag, dn.se

För att bryta dödläget i FN:s säkerhetsråd försökte Sverige lägga fram ett utkast till en ny FN-resolution om läget i Syrien. Men efter diskussioner i säkerhetsrådet visade det sig att Ryssland var tveksamt till förslaget.

Sverige hade tagit fram ett utkast till en FN-resolution som föreslog att FN skulle skicka en särskild nedrustningsgrupp till Syrien för att ”en gång för alla” få bort de kemiska vapnen från Syrien. Förslaget innebar också nya bestämmelser hur ansvar för kemvapenattacker ska kunna utkrävas samt en försäkran om att organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) ska få full tillgång till de syriska kemvapenlagren.[…]

– Vi hade ett brett stöd bland de valda medlemmarna av säkerhetsrådet, de avfärdade inte någonting i förslaget, men det enda landet som uttryckte tveksamhet var Ryssland, säger Skau i en intervju med TT. Även USA var öppna att titta på förslaget. Läs artikel