Ett USA-anfall mot Syrien bryter mot FN:s stadga, dn.se

På tröskeln till ett nytt större krig – eller en begränsad robotattack mot syriska flygfält? Oavsett vilket är ett anfall mot Syrien utan tvekan ett brott mot FN-stadgan, som bara medger krigshandlingar i självförsvar vid ett väpnat angrepp.[…]

(Hans) Blix noterar att få tycks tänka på att en militär insats från USA och dess allierade som sker utan bemyndigande från Förenta nationernas säkerhetsråd står i strid mot FN-stadgan.

– Artikel 51 i FN-stadgan tillåter självförsvar vid en väpnad attack. Men varken USA, Storbritannien eller Frankrike är själva utsatta för ett angrepp. Läs artikel