Ryska Östersjö­marinen har en fot på land, foi.se

Det förändrade säkerhetspolitiska läget i Östersjön har fått den ryska Östersjömarinen att förstärka stridskrafterna i Kaliningrad. Det visar en rapport från FOI.
– De senaste fem åren är det primärt landbaserade förmågor som Östersjömarinen har moderniserat. Det är anmärkningsvärt att uppgiften att försvara Kaliningrad är så stor, säger Jonas Kjellén, forskare på FOI som skrivit rapporten The Russian Baltic Fleet.

Efter Sovjetunionens fall förändrades de geografiska förutsättningarna för Östersjömarinen. Baltikum blev självständigt och Kaliningrad, inbäddat mellan Polen och Baltikum, fick ett mer utsatt läge. År 2012 började Ryssland ombeväpna luftförsvaret runt Kaliningrad med bland annat luftvärnsrobotsystemet S-400.

– Ur ett ryskt perspektiv är det från luften det kvalificerade hotet från väst kommer och luftförsvaret av Kaliningrad har blivit prioriterat. Ryssland är mer räddhågset över sin position i Östersjön idag jämfört med under Sovjet-åren. Kan man inte försvara Kaliningrad så kan man heller inte försvara baseringen av fartygen, säger Jonas Kjellén. Läs artikel