Rysk marinövning av det större slaget i Östersjön, sempermiles.se

Under dagen meddelade The Moscow Times m fl ryska organ att Ryssland dragit igång en större marin övning i Östersjön vid namn ”Ocean Shield”.

Övningen omfattar drygt 10 600 sjömän och soldater enligt ryska försvarsministeriet och totalt ska det röra sig om 49 fartyg och 58 marina luftfarkoster. Det här kommer kort efter ryska flottans dag-firandet i Sankt Petersburg med många tillresta enheter från när och fjärran. Från Kaliningrad har även kustartilleriet hittills genomfört robotavfyrningar i försvar mot en tänkt anfallande fiendeflotta.

Övningen Ocean Shield kommer pågå under perioden 1-9 augusti. Läs artikel