Russlands maktdemonstrasjon utenfor Nordland og Troms. Hvorfor? nordnorskdebatt.no

Kjell M. Lutnes, pensionerad generalmajor

Russland har annonsert en stor maritim øvelse utenfor Nordland og Troms 14. til 17. august. Og da er det naturlig å sammenligne norske og russiske politiske reaksjoner på hverandres øvelser, og ikke minst hva er den sikkerhetspolitiske hensikten med denne russiske øvelsen. […]

Når Norge mottar noen hundre amerikanske soldater på Værnes tordner russerne om militær aggresjon, provokasjon og en endret sikkerhetspolitisk situasjon i nordområdene som kan få alvorlig konsekvenser. I forbindelse med den kommende russiske øvelsen – som ikke bare er stor og omfattende, men foregår langt inne i vårt og NATOs område – er noen norske reaksjoner som følger: «Norge ser med bekymring på dette og følger nøye med på den ventede russiske øvelsen», sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Dette er en ganske standard norsk reaksjon. Videre følger han opp med nok et standard utsagn. «Norge vektlegger forutsigbarhet og tilbakeholdenhet i planlegging og gjennomføring av nasjonale og allierte militære øving og trening», og følger opp med en mild kritikk: «Vi kan ikke se at Russland tar de samme hensyn». Så legger Bakke-Jensen til: «Vi ser heller ikke rent militære grunner til at den ventede russiske øvingsaktiviteten må gjennomføres i nettopp disse farvannene så langt vest og i nærheten av Norge». […]

Den kommende russiskeøvelsen er derfor en utprøving, trening og derav forbedring av angrepsplanene for å avskjære amerikanske forsyninger til Europa. Rent militærtaktisk spiller de russiske maritime styrkene som seiler fra St Petersburg og Kaliningrad en maritime NATO styrke som skal forsvare forsyningslinjene over Atlanteren. Snart vil vi se en massiv styrkeprojisering ut fra Murmansk området for å nedkjempe de simulerte NATO-styrkene. For øyeblikket spilles det en forutgående overvåkning og måloppdatering på begge sider der blant annet ubåtene er utplassert tidligere. I tillegg er det naturligvis viktig å vise militær styrke og troverdighet overfor omverden, ikke minst overfor NATO og Norge. Läs artikel