Ekspert mener Nato-øvelse terget russerne, nrk.no

– Vi arbeider oss inn i en farlig situasjon, rett og slett, sier seniorforsker Julie Wilhelmsen i NUPI. Hun mener Norge har vært med på å terge russerne, og at sjansen for en krise i nordområdene nå er mye større enn for fem år siden.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er bekymret. Russland har varslet at de i neste uke vil ha en storstilt militær øvelse i fire områder like utenfor norskekysten.

Vi har over tid sett en utvikling der Russland opptrer stadig mer selvhevdende i våre nærområder. Norge ser med bekymring på dette, sa forsvarsministeren, som mener Norge tar mange hensyn og forsøker å være en god nabo som vil skape tillit.

Men ifølge seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har Bakke-Jensen og norske myndigheter selv vært med på å skape situasjonen de nå bekymrer seg over. Det faktum at Norge i stadig større grad har lagt til rette for amerikansk militær tilstedeværelse i nordområdene, har bidratt til eskalering, mener hun. På den måten ser vi et samhandlingsmønster, sier Wilhelmsen, og det ligner mer og mer på den dynamikken som utspant seg under den kalde krigen.

– Dette dreier seg ikke om Norge, men om Norge som Nato i nord. Norge blir bondefanget av ideen om at vi er nødt til å gjøre hva enn USA ber oss om å gjøre, fordi vi aldri vil kunne forsvare oss alene.

– På den måten bidrar Norge til en utvikling russerne frykter. Det er den amerikanske militærmakten russerne ikke vil ha nærmere sine grenser. […]

– Norske myndigheter sier at de senere års endringer i norsk politikk er små og forutsigbare. Men russerne ser dem som brudd med den tidligere norske linjen, som var til nettopp for å markere at Norge ikke skulle være en utskytningsrampe for amerikansk aggresjon mot Sovjetunion. Läs artikel