Russland: – Norge bryter Svalbardtraktaten, nrk.no

Russland har mange ganger tidligere kritisert norsk politikk og hevdet at russiske selskaper og interesser blir diskriminert på Svalbard.

Men det som skjer nå, er ny utvikling.

Å hevde at Norge bryter Svalbardtraktaten, er en opptrapping av ordbruken av kritikken mot Norge. […]

Russland er bekymret over at Norge har innført begrensninger på den russiske helikoptertrafikken på Svalbard. I tillegg mener de at naturvernsoner legger hindringer for næringsvirksomhet, og at fiskevernsonen rundt Svalbard er ulovlig opprettet.

Et statseid russisk selskap driver kullgruver i Barentsburg, i tillegg til å ta imot turister. Dit drar også russiske forskere. Samtidig driver mange russere med fiske i farvannet utenfor Svalbard. Läs artikel

Svalbardstraktaten finns att läsa här: Svalbardstraktaten