C och L: ”Befolkningen förs bakom ljuset”, svd.se

I propositionen tar regeringen sikte på vad som beskrivs som en framtida militär ”operationsplanering med Danmark, Norge, Storbritannien, USA och Nato”.

Tidigare har det talats i sådana termer i anslutning till det operativt inriktade försvarssamarbetet med Finland. Nu utvidgas kretsen av länder plus Nato utan att det konkretiseras vad det innebär.

– Jag är inte beredd att gå in närmare på det, svarade försvarsminister Peter Hultqvist (S) på en fråga när propositionen presenterades i mitten av oktober. […]

I en motion till riksdagen skriver Centern och Liberalernas försvarspolitiska talespersoner Daniel Bäckström och Allan Widman nu att samarbetspartierna har gjort upp med regeringen om innehållet – men att det inte är tillräckligt för att partierna ”fullt ut” ska stå bakom propositionen: ”Vi delar således inte regeringens säkerhetspolitiska bedömning att svensk säkerhetspolitisk linje ska ligga fast”.

Ett avgörande skäl är att partierna ifrågasätter om den tänkta operationsplaneringen med Nato och enskilda Natoländer ”ens är möjlig” att genomföra utan att Sverige ansluter sig till försvarsalliansen: ”Det är nästan som att regeringen för befolkningen bakom ljuset med en sådan formulering eftersom den torde kräva Natomedlemskap”, skriver C och L. Läs artikel

Läs kommentarer till propositionen tidigare på den sajten av Sven Hirdman och av Utgivarna.