Russiske offiserer besøkte Brigade Nord, forsvaretsforum.no

Alle Brigade Nords bataljoner som holder til i Indre Troms fikk tirsdag besøk av russiske offiserer, opplyser Forsvarsdepartementet.

​De tre russerne var innom Bardufoss, Skjold og Setermoen i løpet av sitt 12 timer lange besøk i Indre Troms.  Besøket i de norske garnisonene er omtalt på nettsidene til det russiske forsvaret. Der heter det at besøket er i henhold til Wien-dokumentet om tillits- og sikkerhetsbyggende tiltak.

– I denne avtalen er det flere mekanismer. Russerne gjennomfører nå en evaluering av Brigade Nord. Kort fortalt vil russerne motta en brif om brigaden, de gis mulighet for å se hovedmateriell samt snakke med soldater og befal, skriver Anne-Hilse Håvardsrud Hagen i Forsvarsdepartementet i en e-post til Forsvarets forum.

Norge plikter å motta en evaluering i året. De siste årene er det bare Russland som har vært i Norge, men avtalen åpner for at alle OSSE-land har anledning til å evaluere en norsk avdeling. OSSE står for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Den har 57 deltakerland, deriblant USA, Canada og Russland, skriver Regjeringen på sine nettsider. Läs artikel