Brott mot lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott, domstol.se

Dom i Högsta Domstolen:

AQ åtalades för brott enligt 2 § 5 och 3 § rekryteringslagen enligt följande gärningsbeskrivning.

Q har under tiden 12 oktober 2014 till den 26 mars 2015 i Burlövs kommun i meddelanden till allmänheten uppmanat eller sökt förleda till särskilt allvarlig brottslighet, bestående i brott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Uppmaningarna till en obestämd krets av personer har bestått i offentliga meddelanden, som tillhandahållits av Q på den elektroniska anslagstavlan HÖGSTA DOMSTOLEN B 5948-17 Sida 3 Facebook genom kontot A-S A-S, med innebörden att överföra pengar till Jahbat al-Nusra, Islamiska staten och Ahrar ash-Shaam för inköp av vapen.

I meddelandena lämnas uppgifter om hur pengar kan tillhandahållas, genom kontakter med finansiärerna M a-O och S a-A, i syfte att användas eller med vetskap om att pengarna är avsedda att användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet. Jahbat al-Nusra är sedan maj 2014 listad som en terroristorganisation av EU, FN, USA och Storbritannien, och av Kanada sedan november 2013. Islamiska staten är sedan oktober 2004 listad som en terroristorganisation av FN, EU och Storbritannien, av USA sedan december 2004, och av Kanada sedan augusti 2012. S a-A är sedan augusti 2014 listad som terroristfinansiär av USA, av FN och EU. Läs domen