Risk för bakslag i Östersjön, Mats Hellström ,tidigare utrikeshandels- nordisk och EU-minister (S), i UNT

…Under det kalla kriget hade de nordiska länderna mycket olika säkerhetssystem. Trots detta åstadkom man vad som kallades ”den nordiska balansen”, ett uttryck för att man i ett militärt starkt laddat fält förmådde att hålla en låg spänning i norra Europa – vilket var till fördel för de svåra nedrustningsförhandlingar som då fördes omkring Kontinentaleuropa. Det handlade om förtroendeskapande åtgärder .

De lärdomarna bör man ta med sig också i dag. Samtidigt som den militära upptrappningen bör stävjas genom nya förhandlingar mellan Nato och Ryssland, så är det också viktigt att det civila ekonomiska, sociala, miljömässiga och kulturella Östersjösamarbetet åter börjar diskuteras mellan alla parter.

Det måste vara ett intresse såväl i Kreml som i Vita Huset, i Bryssel och norra Europas alla huvudstäder att Östersjöregionen kan fortsätta att integreras med bredd och kraft och att ett konstruktivt samarbete får ta överhanden också i tider av militär spänning. För sådana initiativ har aktörerna i alla berörda länder ett ansvar – det går inte att ensidigt skylla på det rådande klimatet – skapat av ”andra”.Läs artikel