President Niinistö: Initiativet om att förbättra flygsäkerheten har inte skapat förvirring, STT Uutiset

President Sauli Niinistö bestrider på sin webbplats Helsingin Sanomats påstående om att hans initiativ till att förbättra flygsäkerheten över Östersjön har skapat förvirring.

Niinistö föreslog på Gullranda i början av juli för Rysslands president Vladimir Putin att också militärflygplan bör använda transpondrar för att identifiera planen. Niinistö säger att han också tog upp frågan på Natos toppmöte en vecka efter mötet med Putin. Niinistö konstaterar att detta var en bekant fråga för statscheferna så ingen var förbryllad.Niinistö säger att initiativet inte har väckt förvåning i Finland. Han skriver att han diskuterade flygsäkerheten med ryssarna redan förra hösten, varefter regeringen informerades i december. Han tillägger att frågan också har diskuterats i andra sammanhang i flera år. Till exempel statsminister Juha Sipilä (C) tog upp transponderfrågan i riksdagen innan Niinistö och Putin träffades.

Ryssland presenterade senare i juli efter mötet mellan Niinistö och Putin två olika inbjudningar till möten för att förbättra flygsäkerheten. Först bjöd Ryssland Natoländerna samt Finland och Sverige till ett möte för att diskutera frågan. Den andra gällde bilaterala förhandlingar.

Niinistö konstaterar att Finland inte har fått någon inbjudan till bilaterala förhandlingar. (FNB) Läs artikel