Riksdagsbeslut om övningar kan inte genomföras, dn.se

Riksdagen har beslutat att alla försvarets krigsförband ska övas före 2021. Men i ett hemligt underlag till regeringen framgår att övningar måste ställas in därför att pengarna inte räcker. Totalt begär försvaret 18 miljarder kronor extra de närmaste tre åren. […]

Enligt Försvarsmaktens underlag till regeringen kan ”flera av de satsningar” som försvarspolitikerna kommit överens inte genomföras. Mest uppseendeväckande är att flera krigsförbandsövningar ställs in helt.

– Det finns i inriktningsbeslutet ett krav att alla förband ska genomföra krigsförbandsövningar. Så ser inte planen ut nu – som en konsekvens av att vi tvingas sänka ambitionen, säger Försvarsmaktens planeringschef Rikard Askstedt till DN. Läs artikel