1 mars. Regeringens lagrådsremiss föreläggs lagrådet

Den 1 mars skall regeringens lagrådsremiss om samförståndsavtalet (värdlandsavtalet) föreläggas lagrådet :

09:30 – Samförståndsavtal om värdlandsstöd, (Fö)

När lagrådet behandlat remissen går ärendet ( om det inte finns stora invändningar) till riksdagens utskott för behandling och därefter skall riksdagen ta ställning.