Resolution i FN för att bekämpa terrorism, Agneta Furuvik, Sveriges Radio

FN:s säkerhetsråd antog strax före midnatt en resolution som ger FN medlemsländer rätt att vidta ”alla nödvändiga åtgärder” för att bekämpa terrorism, och framförallt den så kallade Islamiska staten, IS. I resolutionen står bland annat att IS utgör ett aldrig tidigare skådat globalt hot mot internationell säkerhet och stabilitet. För en gångs skull talade det vanligen så splittrade säkerhetsrådet med en röst, och antog i total enighet resolution nummer 2249, som uppmanar FN:s samtliga 193 medlemsländer att göra allt som står i deras makt för att sätta stopp för den internationella terrorism som just nu skakar världen.

– Den enigheten är en enormt stark signal, sa Matthew Rycroft, nuvarande ordförandelandet Storbritanniens FN-ambassadör.

Oftast är ju rådets fem permanenta medlemmar, med USA och Ryssland i spetsen för varsin falang, på ständig och handlingsförlamande kollisionskurs med varandra, men inte den här gången. Läs nyhetsinslag