Republikens president Sauli Niinistös tal vid befordringen av kadetter den 31 augusti 2018, president.fi

[…] Försvarsmaktens viktigaste uppgift, att trygga Finlands självständighet, har stått kvar oförändrad genom alla decennier sedan Finland blev självständigt. Det är en uppgift vi måste ha beredskap att utföra i alla situationer, och vid behov utan hjälp från någon annan. […]

Det finska försvarssystemet bygger på allmän värnplikt. Det är bra att vi till skillnad från många västeuropeiska stater har bevarat grunden till ett självständigt försvar. Den allmänna värnplikten är en fungerande modell med tanke på finländska förhållanden och landets storlek. I den förenas folkets resurser och psykiska uthållighet till förmån för försvaret av vårt land. Det finns knappast någon annan möjlighet att på ett lika kostnadseffektivt och motiverande sätt utbilda vår stora och kompetenta krigstida reserv. Den viktigaste resursen i vårt försvar är försvarsviljan, som genom åren har hållit mycket hög nivå. På denna grund är det bra att bygga ett stabilt försvar. Också ni, unga officerare, har ett ansvar och kan i ert eget arbete främja försvarsviljan. Jag återkommer till det jag så ofta har sagt redan tidigare: varje finländare är sitt lands försvarare, inte minst mellan öronen. Jag ser Finlands säkerhetsställning som en helhet bestående av fyra pelare. De är ett trovärdigt nationellt försvar, västliga partnerskap, relationerna med Ryssland samt det regelbaserade internationella systemet. Den viktigaste pelaren är ett trovärdigt eget nationellt försvar, vilket också skapar en stabil grund för vårt försvarssamarbete. Läs talet