Republikens president Sauli Niinistös anförande vid FN:s 75-årsjubileumsession den 21 september 2020, presidenti.fi

Herr generalsekreterare, Herr ordförande, Eders excellenser!

I dag firar vi Förenta nationernas 75-årsjubileum. Vi hedrar med rätta dess prestationer och ansträngningar för fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. […]

Finland anslöt sig till Förenta nationerna 1955. Vid ceremonin för att fira vårt medlemskap sade den finska representanten, och jag citerar:

”En av de största uppgifterna för vår gemenskap av nationer är att bygga upp och stärka ett rättssystem som bygger på universell respekt för ömsesidiga rättigheter mellan alla nationer. I detta konstruktiva arbete för mänsklighetens bästa önskar Finland, utifrån sina tankar och ambitioner, helhjärtat delta.”

Dessa ord gäller fortfarande i dag. Finland står fast vid detta mål.

I den jubileumsdeklaration som vi godkände i dag förbinder vi oss ånyo till FN:s principer. Den sjuttiofem år gamla stadgan har stått sig genom tiderna. Vi alla – folken i Förenta nationerna – har i uppgift att upprätthålla stadgan och dess värderingar. Och det är vårt ansvar att bygga den framtid vi vill ha – att skapa en fredligare, mer hållbar och rättvisare värld för kommande generationer. Läs talet