FN: 75-åring må takle skeptisk Trump og styrket Kina, bistandsaktuelt.no/

Tove Gravdal, journalist og forfatter

[…] Allerede i dag, mandag, skal presidentene Trump og Xi tale til en spesialsesjon for å markere FNs 75-årsjubileum. Det blir ventelig mest oppmerksomhet om hva Trump vil si til FN, få uker før presidentvalget i USA. Men antagelig gjør vi klokt i å høre nøyere etter når president Xi snakker til FN for første gang på fem år. Han vil sannsynligvis få større innflytelse på FNs fremtid enn Trump, uansett hvem som vinner presidentvalget i USA.

Kina har på en bemerkelsesverdig måte styrket sin posisjon i FN siden tusenårsskiftet. Landet har for lengst gått forbi Japan som nest største bidragsyter til FNs budsjett; Kina dekker nå 12 prosent, det vil si 370 millioner dollar i rene tall. Det er fortsatt langt bak USA, som står for 22 prosent av finansieringen av FN (677 millioner dollar). Men i takt med at USA under Trump har trukket seg unna internasjonalt samarbeid både i FN og andre organisasjoner, har Kina under Xis ledelse fylt opp tomrommet etter amerikanerne. […]

FN kommer til å bestå til hundre år og mer, mest fordi det ikke finnes alternativer. Samarbeidet i Sikkerhetsrådet er kanskje dårlig, men i andre FN-fora er samhandling en dyd av nødvendighet, og derfor vil FN bestå. WHO er et godt eksempel. Pandemier vil aldri kunne isoleres til ett land eller én region, det smarte svaret vil dermed være å koordinere innsatsen for å bekjempe dem. Läs artikel