Remiss SOU 2016:63 En robust personalförsörjning av det militära försvaret, regeringen.se

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:63 En robust personalförsörjning av det militära försvaret. Läs pressmeddelande

Listan på remissinstanser finns här.