Inför jubileumsåret – Tillsammans Statsministerns nyårshälsning, valtioneuvosto.fi

…Jag förstår väl att många finländare är oroade över vad som händer i världen. För regeringen är det viktigaste att sörja för Finlands och finländarnas säkerhet under alla omständigheter. Nu om någonsin gör vi klokt i att följa vår långsiktiga och gemensamt överenskomna utrikes- och säkerhetspolitik, som majoriteten av finländarna understöder.

Vår linje vilar på alliansfrihet, ett trovärdigt försvar, internationellt samarbete framför allt inom FN och EU, goda bilaterala relationer i alla riktningar samt ett smidigt samarbete myndigheter emellan. Vi agerar som en del av det internationella samfundet för att hitta politiska lösningar på kriser och för att förhindra terrorism och andra hot. Läs nyårshälsningen.