Regeringsförklaringen

Det säkerhetspolitiska avsnittet i årets regeringsförklaring har värderats på olika sätt. Här länkar vi till två kommentarer med skilda tolkningar.

Jonas Gummesson i Svenska Dagbladet

Stefan Löfven (S) har märkvärdigt svårt att ge en sammanhängande bild av svensk säkerhetspolitik. Veckans regeringsförklaring var inget undantag. Frågan uppstår om Löfven tar säkerhetspolitiken på allvar. I sin sjätte regeringsförklaring kommer statsministern i vanlig ordning snabbt fram till att ”Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast”. Avsnittet är på en dryg halvsida av totalt 19 sidor. Svensk turism och natur ges ungefär samma utrymme. Natosamarbetet har utvecklats till den starkast lysande ledstjärnan i svensk försvarspolitik under Löfvenregeringarna – av detta märks nu ingenting alls i regeringsförklaringen. Löfven nämner inte ens Nato vid namn. Oavsett om det är medvetet eller inte är det nonchalant i överkant. Statsministern säger inget om åtagandet enligt EU-fördraget, medlemsländerna ska bistå varandra sinsemellan med ”alla till buds stående medel”, inklusive militära. Löfven tar inte upp den svenska solidaritetsförklaring om att Sverige inte ska förhålla sig passivt vid angrepp mot vare sig EU- eller nordiska länder, utan ska kunna ge och ta civilt och militärt stöd. Normalt är det stående inslag. Nu har det gått upp i rök. Stefan Löfven snuddar vid den transatlantiska länken men nämner inte det bilaterala försvarssamarbetet med USA. Enligt regeringens säkerhetspolitiske utredare Krister Bringéus är ”ett nära säkerhetspolitiskt samarbete med USA i dag är en grundbult i svensk utrikespolitik”.

Bloggen cornucopia.cornubot.se

Den förra regeringsförklaringen  hade ett tydligt nej till Nato, men nu har den texten utgått och istället ersatts av fördjupade försvarssamarbeten, och nu inte längre bara runt Östersjön. Tidigare formuleringar mot diktaturen Ryssland har förts in i den försvarspolitiska delen och getts dubblat utrymme, istället för tidigare som en mening under utrikespolitik. Tidigare stod det bara ”Rysslands illegala annektering av Krim och intervention i Ukraina är tydliga brott mot internationell rätt”. Alla formuleringar om kärnvapenförbudet har också utgått. Det har också tillkommit formuleringar om antisemitismen och att den finns både till höger, vänster och hos vissa länder och hos islamister.

Man kan tolka detta som direkta konsekvenser av att den undanfallande och inför Kreml lismande nyss avgångna utrikesministern Wallström nu är ute ur leken, och det blir därmed en tydlig vändning mot demokratierna i väst istället för att kräla för Kreml. Wallström fjäskade också för antisemiter och islamister.

Regeringsförklaringen finns att läsa här.